ภาษาไทย : English
 
 
FAQ
 
     
   New Book  
   Current Content  
   Serial Holding  
   Online Resources  
   e-Book (CUVET)  
   Journal Link  
   จุลสารโรงพยาบาลปศุสัตว์  
     
   Library History  
   Organization Chart  
   Library Staff  
   Library News  
   Library Gallery  
   Library Statistics  
   New Book Inquiry Form  
     
   Chulalongkorn University  
   Faculty of Veterinary Science  
   Academic Testing Center  
   CU Main Library  
   Continuing Education Center  
   Office of the Registra  
   Graduate School  
   IT Office  
   Chulalongkorn Cooperation  
     
   Kasetsart University  
   Khon Khaen University  
   Chiang Mai University  
   Mahidol University  
   Mahanakorn Unversity  
     
     
     
 
Web Counter
 
     
  Update : September 20, 2016 13:43  
     
 
     
   
    How to connect to ChulaWifi   How to connect to Chula VPN
       
 

Small Animal Ophthalmic Atlas and Guide

(Entitled to full text @ Wiley Online Library)

 

Bovine Medicine

(Entitled to full text @ Wiley Online Library)

   
           
       
  Saunders Handbook of Veterinary Drugs,
Small and Large Animal
(4th Edition)

(Entitled to full text
@ ScienDirect)
  Veterinary Parasitology
(4th Edition)

(Entitled to full text @ Wiley Online Library)
   
           
  รายการหนังสือใหม่ปี 2559 ทั้งหมด >>>>>  
     
  ข่าวห้องสมุด  
     
  ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Vetstream Clinical Reference ฟรี (1 ปี)  
     
  รายชื่อหนังสือใหม่  
  - กันยายน 2558  
  - สิงหาคม 2558  
  - กรกฎาคม 2558  
  - มิถุนายน 2558  
     
     
     
  Current Content Vol.25 No.7 - 2015
  Current Content Vol.25 No.6 - 2015
  Current Content Vol.25 No.5 - 2015
  Current Content Vol.25 No.4 - 2015
  Current Content Vol.25 No.3 - 2015
  Current Content Vol.25 No.2 - 2015
  Current Content Vol.25 No.1 - 2015
    <Older releases>
     
     
     
   
     
     
     
  ThaiResearch (ฐานข้อมูลวิจัยไทย)  
     
     
     
     
 
 
 
 
     
     
     
     
     
   
 
     
     
   
     
   
         
    + Veterinary Database Index  
    + Chulalongkorn University Veterinary     Bibliographic Record (CUVBIB)  
    + Chulalongkorn University Veterinary     Clinical Conference (CUVCLI)  
    + Thailand Veterinary Research (TVRES)  
    + The Shrimp Research Network in     Thailand (Thai Shrimps)  
    + The Poultry Research in Thailand
    (Thai Poulty)
 
    + Veterinary Clipping  
    + Animal Hospital Database  
    + The Veterinary  Clinics of North America     (CUVCNA)  
    + Faculty of Veterinary Science Alumni     Database (Vetalumni)  
 
 
  E-mail to :
       Head Librarian - ->
       Webmaster - ->
  +66 (0) 2 218 9554 - 7, (0) 2 252 0980
  +66 (0) 2255-8853
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Veterinary Library and Information Center
Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University